Personlig Integritet

Vi vill respektera din personliga integritet. Vi kommer bara att använda den information vi samlat in om dig lagligen (I enlighet med lagen om personlig integritet). Vi samlar på oss information om dig p.g.a två anledningar: för att kunna processa din beställning och för det andra för att förse sig med bästa möjliga service.

Om vi sänder dig ett email I framtiden, vill vi ge dig chansen att avböja vidare marknadsförings mail ifrån oss. Vi skickar inte heller massmarknads mail(spam) på din adress.

Den typ av information vi samlar in om dig innehåller; ditt namn, adress, telefon, e-mailadress, ditt kreditkort.

Vi kommer aldrig att samla in känslig information om dig utan ditt samtycke. Information vi har kommer att vara uppdaterad. Du kan kontrollera den information vi har om dig genom att e-maila oss. Om du hittar några fel lovar vi att uppdatera och korrigera den snarast möjligt.

Den information vi kommer att spara, hålles i säkert förvar i enlighet med vår interna säkerhets policy.

Om vi har för avsikt att använda dina uppgifter utanför EU kommer vi alltid att kontakta dig först för ditt medgivande.

Vi kan komma att använda teknologi som följer hur användarna surfar på vår hemsida. Detta kan innebära att vi använder ”cookies” som lagras i din webläsare. Du kan normalt sett hindra att informationen lagras i din webläsare. Den insamlade informationen kan komma att användas för att identifiera dig om du inte ändrar inställningarna i din webläsare.

Om du har några funderingar eller frågor om vår integritetspolicy ber vi att du hör av dig via vår kontakt sida.